Hjelp

Vi tar personvern og sikkerhet på internett alvorlig, og bruker ikke teknologi eller salgsteknikker som truer din personsikkerhet.Dersom du har tekniske problemer eller spørsmål omkring denne nettjenesten bes du ta kontakt med oss.

Personvern
Vi benytter oss ikke av cookies (såkalte informasjonskapsler) eller annen teknologi som samler informasjon om deg som bruker på dette nettstedet. Vi samler heller ikke personopplysninger om våre brukere gjennom noen annen form for teknologi eller programvare.

Kontaktinformasjon som kommer oss i hende gjennom mailkorrespondanse eller annen kommunikasjon forøvrig videreformidles ikke til tredjepart med den hensikt å spre opplysningene til salgs- eller postlister.   
 
Paul J. Loland AS / Adresse: Saltverket 20 / Postadresse: Postboks 120, 4502 Mandal / Telefon: 38 26 38 89